Примерни оферти и схеми на алуминиеви парапети за строителни фирми и юридически лица.

      Наша основна цел е да се утвърдим като фирма подизпълнител за доставка и монтаж на алуминиеви парапети. Вече успяхме да създадем стратегически партньорства с редица строителни компании. Виж списък

      Най-добрите цени можем да ги предоставим на строителни фирми именно поради дългосрочния характер на партньорството, което целим с тях. Освен това монтажните работи по строителни обекти са по-лесно управляеми за самите нас и може да натоварим по-пълноценно служителите на фирмата. На по-голям обект имаме по-ефективна работа. Поради тази причина правим и допълнителни отстъпки.

      Преди да обърнете внимание на примерните оферти моля, прочетете следните указания:
- общи условия при ценообразуване за строителни компании и юридически лица

      Подчертаваме, че всички цени са без ДДС и започват от някаква минимална цена за изработка, която е постигната при оптимални условия. Не можем да опишем предварително всички ситуации. Вариантите са много, но вземете на предвид, че при дълги и прави участъци се получават най-ниски цени за изработка. Колкото по-начупен е един парапет следва, че има повече вложен материал и труд за по-малък метраж. От своя страна това води до по-висока цена.

    Ние не сме фирма, която има единен ценови списък. Задължително правим оглед на място и се коментират основните параметри за изработката на парапетите. Стараем се офертите ни да бъдат на добро техническо ниво и с подробни описания.

Виж примерна оферта

Цени парапети стълбища,          Цени парапети тераси,          

Цени парапети френски прозорци,           Цени парапети площадки