За инвеститори по стопански начин и частни лица

      Не отказваме монтажи и за малки обекти. За нас това е специален вид реклама. Обикновено такива проекти реализираме през неработните дни от седмицата, но понякога успяваме да се вместим и през седмичния график. По-големите метражи ги третираме напълно нормално и организираме монтажа възможно най-бързо.

     Желаем да направим обръщение към всички попадащи в тази категория!

- КРЕПЕЖИ ООД е регистрирана по ДДС фирма. При нас всичко е легално. Не можем да се конкурираме ценово с така наречените "нерегистрирани майстори".

- Времето, което ни отнемате, за да ви обърнем внимание, изготвим оферта, подготвим проекта и материала е почти същото както и за големи обекти. Реално при вас всичко е в по-малки размери, освен това е строго персонализирано.

- Трудността на монтажа обикновено е по-голяма и има повече нестандартни изпълнения. Трябва много по-внимателно да се работи при такива обекти и да се съобразяват минали строително-ремонтни дейности.

- Авто и машинният парк, който използваме е същият, но отнема повече време на монтажистите да разнасят цялата налична техника за малък метраж, докато при голям обект може да се изпълняват само отделни операции.

      Казано на прост език: "Повече хамалогия за по-малък метраж."

     От всичко гореописано следва, че примерните оферти, които сме публикували трябва да са поне с 20% по-висока цена като условията за започване на монтажни дейности са същите както долу.

      Преди да обърнете внимание на примерните оферти моля, прочетете следните указания:

- общи условия при ценообразуване за строителни компании и юридически лица

Примерни оферти и схеми на алуминиеви парапети за строителни фирми и юридически лица