ул. “Кукленско шосе” №17, 4004 Пловдив, тел.: 0888 634222, тел./факс: 032 678384  
www.krepeji.bg, krepeji@gmail.com     
Приложение 1 - Оферта 1
На вниманието на Иван Стоянов "ФИРМА" ООД  Дата: 22.11.2008
      ПЛОВДИВ
ОТНОСНО : доставка и монтаж на алуминиеви тръбни парапети. 
ОБЕКТ: стълбище и тераси за жилищна кооперация, гр. Китен, обл. Бургас
Ном. Вид на парапета Цвят, покритие Линейни метри Цена за линеен м. Отстъпка в % Окончателна цена за линеен м. Стойност
1 Тръбен парапет Ф50 за стълбище,
тъмен инокс с 3 струни и държачи, тежки колонки и обръщане с височина 95 см. 26 бр. колонки и 5 връзки към стълбищните рамена.
цвят инокс - електрооксидация 19.1 102.00   102.0 1948.20
 Стълбище                                                                    Тежка колонка   
2 Тръбен парапет Ф50 за 2 бр. таванско стълбище. Страничен монтаж - 4 струни с държачи. Тежка колонка 11 бр. и 2 обръщания. цвят инокс - електрооксидация 6.8 145.00   145.0 986.00
   Стълбище страничен монтаж                                                                                       Тежка колонка 
3 Тръбен парапет Ф50 за тераси триплекс кафяво/бяло 4.4.1 Обща височина с борда 105 см - парапет 90 см.(82 см. колонка), 107 тежки  колонки. Наличие на нестандартен монтаж по таван с допълнителни конзолни захващания. Наличие на стъкло при късите извивки по терасите. Височина на стъклото 51 см, 12 см. разстояние от борда и долната част на ръкохватката.  цвят инокс  - електрооксидация 62 135.00   135.0 8370.00
  Тераси                                                                                                      Тежка колонка                       
ОБЩА СУМА без ДДС 11304.20
Сумата е в български лева без ДДС. 
Плащане - 60 % -авансово, 30 % - след полагане на ръкохватката, 10 % - след завършване на монтажа
В цената са включени монтаж, крепежни материали, лепила. НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КОМАНДИРОВЪЧНИ!!!
- заплаща се допълнително на курс Пловдив - Китен, 70 лв. за гориво автомобил
- заплаща се допълнително на курс Пловдив - Китен, 120 лв. за гориво бус
- квартирни за хората като групата ще е от 4 или 5 човека
Срокът за изпълнение на монтажа е до 20 дни от датата на плащане на аванса. При лоши атмосферни 
условия в случаите, когато се налага монтаж на открито, срокът се продължава с толкова дни, колкото 
са дните с лоши атмосферни условия. Парапетите се монтират при напълно завършен вид на подовата 
настилка и боядисване на стените независимо с какъв вид боя, мазилка или друго.  При неизпълнение 
на горното условие, срокът се продължава с толкова дни, колкото е необходимо да бъдат завършени 
подовата настилка, боядисването на стените или покриването им с мазилка или друг вид материал, 
позволяващ извършването на монтажа. Самият монтаж ще бъде извършен за около 7-8 дена, но в 
продължение на няколко уикенда, но не по късно от 31.12.2008 
Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора, да 
осигури достъп до мястото за монтаж, както и условия необходими за монтажа -  помещение за складиране
на материали и електрическа енергия.
При наличие на метални планки в основата на закрепване на парапета и невъзможността им за избягване, 
Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя допълнително по 10 лв. на планка.
След изработка на парапета се измерват линейните метри, след което се извършва окончателното 
плащане по оферираната цена за линеен метър.
С уважение :
/К. Неделчев/
Приел:
/...................................../