ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

      При запитване за доставка и монтаж на алуминиеви парапети получавате от нас оферта, където е посочена цена за линеен метър без ДДС. В самата оферта има описани всички видове параметри, от които можете да направите калкулация колко ви струва изработката. Виж примерна офера. При споразумение между двете страни самият монтаж ще бъде извършен напълно легално, подкован с договор и оферта, които трябва да бъдат подписани и подпечатани в 2 екземпляра. За всеки възложен проект ще бъде издадена фактура. При одобрение на офертата ни се пристъпва и към авансово плащане по наша преценка в размер на 50% или 60% , за което ще бъде издадена фактура. Ако правите предварителни ценови проучвания цената за изработка е силно зависима от курса на долара. Може направената от нас оферта да не е актуална след известно време.

      Крайната сума за доставка и монтаж на алуминиеви тръбни парапети не е окончателна. След изработка на парапета се измерва цялата дължина на завършеното изделие и се извършва плащането по оферираната цена за линеен метър. В някои случай може да има малка разлика, но сумата няма да е голяма. Посочените в офертите ни цени важат само за рамките на гр. Пловдив и близките 30 км. За всякъде другаде трябва да начислим допълнително командировъчни, които зависят от местоположението на обекта.

      В нашата практика постоянно се сблъскваме с проблема на ценообразуване. При по-голяма част от ценовите запитвания, които получаваме заинтересованите имат бюджетни ограничения. Освен това те са и добре информирани, тъй като работим в конкурентна среда и обикновено имат оферти от други фирми. За да избегнем излишни сравнения от типа: "Защо нашата цена е толкова...., а на ДРУГИТЕ е толкова... ?", целта ни е да сме максимално ясни и точни при предоставянето на оферта. При ценообразуването ние се ръководим от няколко основни принципа, които не трябва да бъдат пренебрегвани и оказват съществено влияние върху цената за линеен метър:

- ръкохватка за парапети подложени на по-голямо натоварване(стълбище) се прави от тръба ø50х2.5 мм. - 1007 гр./м., всички останали с ръкохватка ø50х2.2 мм.

- за високи колонки се използва само оребрен профил ø40х2.0 мм.

- стълбище се изработва само от оребрена колонка ø40 мм.

- стълбище се изработва с колонки разположени през стъпало.

- препоръчително е струните ø16 мм. да се захващат към колонката с държачи.

- при хоризонтални участъци колонките ø40 мм. се разполагат най-много на 1 м. разстояние една от друга.

- всеки парапет за тераси с височина над 50 см. се изработва само от оребрена колонка ø40 мм.

- всеки парапет за тераси по-висок от 35 см. се закрепва задължително към стена. Ръкохватката завършва с декоративна тапа, когато не може да бъде извършено стенно закрепване като в повечето случай на прилежащата към стена колонка се монтира допълнително закрепване.

- за парапети със стъкло ползваме само триплекс 4.1.4

- крепежът, който е подложен на преки атмосферни влияния е задължително неръждаем. Единствено подовият анкер икрепежът към него са поцинковани. Това се прави поради запазване на якоста на сглобката. По желание на клиента подовият анкер може да е алуминиев и целият крепеж да е неръждаем, като това оскъпява цената за линеен метър с около 1.50 лв.

- височината на триплекса е не по-малка от 21 см. спрямо височината на колонката. Стъклото е на отстояние 12 см. от пода и от ръкохватката.

- тераси с хоризонтални струни се изработва само до височина на парапета 45 см.

- всичко по-горе може да бъде променено, но САМО ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА, като той е длъжен да подпише декларация, че Изпълнителят не носи отговорност по приемането на акт 16. Всяка промяна по горепосочените моменти оказва влияние върху цената, обикновено в низходяща посока.

Надявам се, че съм бил изчерпателен в обясненията си.

Кирил Неделчев - управител на КРЕПЕЖИ ООД

Върни се горе